Latest »

Finderup by og land Velkommen til Finderup Borgerne og de mange foreninger i Finderup og omegn ønsker Jer hjerteligt velkommen til Finderup. Vi er sikre på, at I vil finde jer godt til rette blandt byens borgere og i den skønne natur der omgiver os.
Link: Hjemmeside

Velkommen»

Dette er familien Koefoeds hjemmeside.

 

Familien holder til i Finderup.

Byen ligger lidt uden for Viborg

Finderup ligger der, hvor isen for tusinder af år siden standsede sin fremmarch – på kanten af den store Alhede, mellem frodigt og fattigt land.

Ældgamle vejføringer

Finderups placering er ikke tilfældig.
Her mødtes i tidligere tider to vigtige færdselsårer: studevejen fra Hjarbæk over Skelhøje og videre sydpå og ”hovedvejen” Holstebro – Viborg.
Endnu kan man finde spor af disse ældgamle vejføringer i landskabet omkring Finderup – således ”Paradiset”, en studefold med vand, i heden vest for byen.
 

Dramaet i Laden

Finderup er i dag i høj grad kendt på grund af sin ”Lade”.
Kong Erik Glipping kom på en af sine mange jagtture til skovene omkring Finderup  til Laden, hvor han ville overnatte.
Dramaet tager sin begyndelse.
Ved svig myrdes Kong Erik  i laden Skt. Cecilie nat den 22. November 1286.
Som et minde om udåden satte Statsråd Thor Lange i 1891 et næsten tre meter højt granitkors på det sted, hvor man havde en formodning om, at mordet var begået. Udgravninger har vist, at her skulle have ligget et bodskapel  opført i tiden efter mordet.
 

Hovedgården er centrum.

Hald Hovedgård er gennem tiderne egnens dominerende centrum, herfra skabes historien. Man genkalder sig navne som Friederich Schinkel, Bugge og Krabbe.
I dag ser man Halds  betydning for byen i Finderup Kirke., både i kirkens historie og gennem gamle  sten på kirkegården.
 
 
Også skoletraditionen i Finderup er startet af Hald.
De første degne der forestod undervisningen var nemlig fæstere under Hald. I 1742 gav herren på Hald degnens fæstehus til ”bestandig degnebolig og skole”.
Finderup har haft en spændende skoletradition , med flere forskellige skolebygninger. Det slutter med den i 1957 nybyggede skole,  der holder,  til der sker en sammenlægning med Hald Ege skole i 1963, hvorefter Fabrikant Poul Erik Bendixen overtager bygningerne til produktion af sine lys- og neonreklamer, en produktion der fortsat udføres på stedet.
 

Koncentration af gårde.

Finderups gårde har fra gammel tid ligget tæt sammen i en klynge omkring gadekrydset og kæret.
Først senere under udflytningerne er flere gårde trukket væk fra bymidten, men selv i dag har man en koncentration af gårde i byen, således at man kan danne sig et billede af, hvordan landsbyen må have set ud med kirke og gadekær.
Udbygningen af byen er foregået roligt i 1940-50 og den sidste kraftige udstykning begyndte i 1969 .
 

Det rige foreningsliv.

Foreningslivet i Finderup har været ud over alle grænser: skytteforening, borgerforening, afholdsforening, havekreds, frysehus,vandværk m.fl.
Alle disse foreninger hvoraf mange også i dag lever i bedste velgående har sat deres præg på byen. Og rammerne om fore-
ningslivet havde man  i byens forsamlingshus, kulturens arnested, den gamle Finderup Lade. Denne gamle bygning med lokum i gården har været vidne til livets gang. Barnedåb, bryllup og
fester hvor stuens kakkelovn  har været midtpunkt i mange et rask lille slagsmål.
 

Brugsen.

Byens eneste handelssted Brugsen  har været en del af dag- ligdagen for snart fire genera-
tioner.
Fire brugsbygninger er der slidt på. Den første ”høkerbutik” stammer fra 1893. Her skulle man bestille varer, hvorefter bestyrel-                            sen kunne drage ud og foretage fællesindkøb.
I 1954 blev der opført ny brugs-
bygning med tilhørende uddeler-
bolig i bymidten og denne brugs er så senere blevet udvidet med nye lokaler i 1973 i takt med Finderups udvikling i samme periode.
 

I dag.

Finderup har oplevet historiens
vingesus, i dag kendt af alle på
grund af mordet på Kong Erik
Glipping, men bag historien er der også en hverdag, der skal fungere. Tiderne har ændret sig, således at ønsket om hvad byen kan give dig, og hvad du kan give byen er mere flydende.
Vi har stadig et rigt lokalsamfund, der kan bidrage på mange områder med at udfylde dagligdagen
 
JK 2001
 
 
 

News »

Hej...
Jeg hedder Else Marie

Hej...
Jeg hedder Jørgen

 

www.koefoed.de © 2008 • Privacy Policy • Terms Of Use